Welkom bij Lance Consulting

Welkom op de site van Lance Consulting BV. Uw deskundige partner op het gebied van aanbestedingen. Lance Consulting specialiseert zich in het geven van advies en begeleiding bij het nationaal aanbesteden van diensten. Aanbesteden wordt eenvoudig met behulp van specialistische kennis en deskundigheid; van de aankondiging tot aan de gunning.

Diensten aanbesteden

Wie een bepaald project, zoals een (interim) managementtraject, wil aanbesteden, zal rekening moeten houden met een betamelijke hoeveelheid ingewikkelde aanbestedingsrichtlijnen. Het aanbestedingsrecht ontwikkelt zich in snel tempo en een nieuwe Aanbestedingswet is in de maak. Maar het aanbestedingsrecht biedt ook vele mogelijkheden, zo kunnen aanbesteders profiteren van de concurrentie tussen de inschrijvers.

Lance Consulting kan een langdurig en ingewikkeld aanbestedingstraject voor u uit handen nemen. Op onze website kunt u hierover meer informatie vinden.